คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้นำนิสิตคณะ

2/6/2566 14:28:23น. 546
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้นำนิสิตคณะ
       วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับสโมสรนิสิตและตัวแทนนิสิตประจำสาขา ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN 4406 นำทีมโดยคณาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ รศ.ดร. ทวีวรรณ  ศรีสุขคำ, ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว , ดร.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ และอาจารย์อรทัย  เกตุขาว และได้รับเกียรติจาก คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิต หัวหน้างานศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ ได้มอบความรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจและแนะนำศูนย์ให้คำปรึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และให้นิสิตได้นำไปใช้ได้กับบุคคลใกล้ชิดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจพบเจอ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
2/6/2566 14:28:23น. 546
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน