ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
พิธีมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ป 22/9/2566 16:36:21 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแก่พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล 22/9/2566 12:17:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา 16/9/2566 15:53:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาธิต มพ. เนรมิตร Makerspace สุดเท่ จัดกิจกรรม Rainy Music Market ตลาดนัดหน้าฝนนี้ไม่มีว้าวุ่น 13/9/2566 11:36:19 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กรร่วมกันมหาวิทยาลัย 13/9/2566 10:33:51 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 11/9/2566 19:55:07 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 4/9/2566 11:20:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพะเยา สืบชะตาเมืองพะเยา 29/8/2566 10:39:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนางานยิ่งใหญ่แห่งปี การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย 28/8/2566 19:01:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมค่ายนิติอาสาพัฒนาเสริมสร้างทักษะ 5C+ ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 23/8/2566 9:49:08 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกิจการนิสิต สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ 21/8/2566 15:07:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการยุววัฒนธรรมรัฐ-พัฒน์ (การประยุกต์ใช้ประเพณี ตานต้อด) ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/8/2566 10:16:55 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 11/8/2566 10:27:37 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 7/8/2566 14:03:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3/8/2566 10:27:59 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2566” 3/8/2566 10:06:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองแผนงาน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 27/7/2566 16:35:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะ ICT ถวายเทียนพรรษา และไฟโซลาเซลล์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 27/7/2566 14:47:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาอนามัยชุมชน มพ. จัดกิจกรรมมมุ่งสร้างสุข&คุณภาพชีวิตที่ดีแก่นิสิตในสาขาฯ ผ่านกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน CMHUP SPORTS DAY23 27/7/2566 14:03:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 27/7/2566 13:17:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะ ICT จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ 26/7/2566 15:28:29 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยานำนิสิตร่วมแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” 25/7/2566 16:39:48 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร 25/7/2566 16:34:46 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นิสิตวิทยาลัยการจัดการ ได้รับการคัดเลือกยกย่อง “คนดีศรีจังหวัดจันทบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/7/2566 11:18:14 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 24/7/2566 8:45:20 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียน อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 20/7/2566 9:10:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี 19/7/2566 17:14:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิศวฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวาดอักษรฝักขามพะเยาบนเสื้อยืด 19/7/2566 17:06:18 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการฉลองวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2566 19/7/2566 15:05:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี 18/7/2566 16:44:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครอบรอบ 13 ปี : มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน 18/7/2566 16:34:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการถวายเทียนส่องธรรม เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๖ 18/7/2566 16:30:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศว 18/7/2566 15:08:31 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี 18/7/2566 8:31:06 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สืบสาน ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2566มหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2566 18:17:09 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 17/7/2566 17:22:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี 17/7/2566 17:04:16 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 17/7/2566 16:55:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ครบรอบ 13 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2566 15:17:58 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” 17/7/2566 14:55:23 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 17/7/2566 14:45:23 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 17/7/2566 11:58:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิศวฯ จัดกิจกรรมวิ่งหลอมเกียร์ “Run For Fuang” ส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 17:14:54 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ เข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย และหลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2566 13/7/2566 10:57:49 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 13/7/2566 8:58:16 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดเตรียมสำรับเพลถวายสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค 13/7/2566 8:54:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
The white coat and pinning ceremony for community health students in academic year 2023 13/7/2566 8:50:11 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย ครบรอบ ๑๐๖ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 11/7/2566 23:08:35 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 เพื่อตระหนักต่อวิชาชีพ 11/7/2566 15:38:24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู “ศิษย์วิทยา น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 11/7/2566 11:40:33 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 23 (1101 items)Prev1234567212223Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน