x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้าโล่รางวัลระดับเหรียญทอง โครงการวิจัย "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 17:57:55
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/1/2566 16:43:31
วิทยาลัยการจัดการ คว้าโล่รางวัลระดับBronze Award 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 27/1/2566 10:46:49
ขอแสดงความยินดี โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26/1/2566 16:43:58
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” ประจำปี 2565 26/1/2566 16:19:52
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 26/1/2566 15:38:53
คณะ ICT คว้ารางวัลโล่ระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม จากผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า และผ้าเขียนเทียน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง ในงานพะเยาวิจัย12 26/1/2566 14:48:32
"เหรียญทอง 2 ปีซ้อน" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัล “เหรียญทอง” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” 26/1/2566 12:13:36
คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัล Silver Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ : ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 26/1/2566 11:03:43
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 26/1/2566 10:15:52
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 24/1/2566 15:54:37
ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 20/1/2566 14:23:44
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) : EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 19/1/2566 15:24:09
นิสิตโยธาได้รับคัดเลือกเข้าสู่ 'AP OPEN HOUSE ประจำปี 2566' โปรแกรมฝึกงานที่ดีที่สุดในไทย 18/1/2566 15:22:17
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 13/1/2566 16:46:33
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ 13/1/2566 14:52:02
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2566 12/1/2566 15:05:35
ขอเเสดงความยินดีกับ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คว้า 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game) 12/1/2566 13:49:10
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/1/2566 15:21:14
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11/1/2566 11:51:21
Page 1 of 27 (539 items)Prev1234567252627Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน