x
# 
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
มหกรรมกีฬา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 26/9/2566 17:37:12
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพทางจิตและวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาความพร้อมในการดำเนินชีวิต 26/9/2566 10:00:15
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ CPE EXPLORATION เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เวทีประกวดและเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต 26/9/2566 9:39:48
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สโมสรนิสิต ในโอกาสรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 The Best Social Activity Creator Content 22/9/2566 10:55:56
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก” 15/9/2566 14:05:54
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา” 15/9/2566 13:46:00
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม“การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง” 14/9/2566 15:30:49
นิสิตสาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3 13/9/2566 18:17:29
สโมรสรนิสิตคณะ ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ประเภทโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต 13/9/2566 14:37:06
ATTC มพ. เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับการขยายตัว ของชุมชนเมืองตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุม 13/9/2566 10:47:00
คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ "UP Identity festival #3 : Soft Power for Community Empowerment" 11/9/2566 10:24:36
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายแสงเดช สุขพรรณ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตารบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/8/2566 15:12:27
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Engineer Workshop Shirt 29/8/2566 17:23:56
วิศวกรรมอุตสาหการ ม.พะเยา จัดกิจกรรม @Doi กีฬาสานสัมพันธ์ IE 29/8/2566 17:18:45
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'ทักษะฝีมือแรงงานแห่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์' 28/8/2566 11:26:21
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติระดับต้น (รุ่นที่ 1) 10/8/2566 10:00:40
วิศวฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวาดอักษรฝักขามพะเยาบนเสื้อยืด 19/7/2566 17:06:18
สโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “ร่วมใจมอบให้เพื่อน้อง ปันของแก่มูลนิธิบ้านมอบรัก จังหวัดพะเยา เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 18/7/2566 16:10:19
วิทย์แพทย์ ม.พะเยา รับน้องสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง 18/7/2566 12:57:42
วิศวฯ จัดกิจกรรมวิ่งหลอมเกียร์ “Run For Fuang” ส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 14/7/2566 17:14:54
Page 1 of 6 (102 items)Prev123456Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน