ปฏิทินกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงบทบาทจำลอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
00:00 - 00:00 น.   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ธ.ค. 2565 25 ธ.ค. 2565
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Lexicomp
00:00 - 00:00 น.   Online Databases
30 พ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2565
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Up To Date
00:00 - 00:00 น.   Online Databases
30 พ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2565
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ (International festival)
09:00 - 16:00 น.   ลานหน้าอาคาร CE14-13 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2565 ของธนาคารออมสิน
09:00 - 16:00 น.   โรงแรมวีซี ดอกคำใต้
24 พ.ย. 2565 24 พ.ย. 2565
คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร คือ 1. การพัฒนานักธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ 2. การบ่มเพาะเกษตรกรสู่นักเทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะแม่นยำ
08:00 - 17:00 น.   อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
14 ม.ค. 2566 22 ม.ค. 2566
ขอเชิญชวนนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ " กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการตีพิมพ์ผลงานวิจัย " ( วิทยากรโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ )
08:30 - 16:30 น.   ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Meeting Room 1
24 พ.ย. 2565 24 พ.ย. 2565
ขอเชิญชวนนักวิจัย ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ " แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง " ระยะที่ 2 ( วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว )
08:30 - 16:30 น.   ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Meeting Room 1
22 พ.ย. 2565 22 พ.ย. 2565
คณะ ICT ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดอบรมหลักสูตร Flutter Framework”
08:30 - 17:00 น.   อบรมรูปแบบ Zoom Online ตลอดกิจกรรม
26 พ.ย. 2608 27 พ.ย. 2608
คณะ ICT ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุรักษ์ และย้อนยุคประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา
16:00 - 20:30 น.   ลานจอดรถอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 พ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565
Page 1 of 19 (187 items)Prev1234567171819Next