ปฏิทินกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
กิจกรรม 
เริ่มต้น 
สิ้นสุด 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 “Current Biomedical Research and Innovation 2022”
08:00 - 16:30 น.   ห้องประชุมเมืองพะเยา ตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
25 พ.ย. 2565 25 พ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2565
09:00 - 16:00 น.   มหาวิทยาลัยพะเยา
17 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
ขอเชิญพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ มาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม I-CON UP 2022
00:00 - 00:00 น.   ห้อง UB002 อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
ขอเรียนเชิญผู้บริโภค และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภคจังหวัดพะเยา หัวข้อ “ทิศทาง...การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของสภาอ์งค์กรผู้บริโภคจังหวัดพเยา ปี 2566”
08:00 - 16:00 น.   โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม show &share ภายใต้ปรัชญาจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ นักกฎหมายในความคาดหวังของสังคม
09:00 - 12:00 น.   มหาวิทยาลัยพะเยา
17 ก.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
กิจกรรมสานสัมพันธ์เวียงประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง UP Ambassdor
17:00 - 20:00 น.   อาคารสงวนเสริมศรี
9 ก.ค. 2565 9 ก.ค. 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 Emerging Infectious Diseases : Challenge Issue in Nursing
00:00 - 00:00 น.   มหาวิทยาลัยพะเยา
1 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุนและประสบความสำเร็จ
08:00 - 16:00 น.   ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Course) "Rock Mechanics and Underground Works"
00:00 - 00:00 น.   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
20 มิ.ย. 2565 2 ก.ค. 2565
เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์
00:00 - 00:00 น.   ออนไลน์
1 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565
Page 1 of 17 (166 items)Prev1234567151617Next