ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล 27/9/2566 13:05:57 ด้านความเป็นสากล
มาแบ่งปันความสุขกันเถอะ ในกิจกรรม "เพลินจิต เพลินใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน" CSR 23/9/2566 13:18:00 ด้านความเป็นสากล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม VIP จังหวัดพะเยาและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 15/9/2566 13:27:00 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็น Plenary Speaker “The 3rd International Conference on Hospitality, Tourism and Entrepreneurship 2023" 12/9/2566 13:46:53 ด้านความเป็นสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 3rd ICOHOTH Conference 2023" ณ โรงแรมเซ็นทรา พระนคร กรุงเทพมหานคร 9/9/2566 20:51:34 ด้านความเป็นสากล
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566" 9/9/2566 20:17:17 ด้านความเป็นสากล
นิสิตวิทยาลัยการจัดการ ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566" 9/9/2566 20:13:10 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 1/9/2566 16:38:27 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานในโอกาสวันครบรอบ 21 ปี สถาปนากรมการท่องเที่ยว 1/9/2566 15:55:47 ด้านความเป็นสากล
อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 31/8/2566 15:06:15 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 30/8/2566 16:59:29 ด้านความเป็นสากล
นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามรายวิชาภูมิภาคศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 19/8/2566 15:31:18 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2565 18/8/2566 16:34:26 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) 2565 11/8/2566 17:02:18 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2566 10/8/2566 21:12:05 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัฐ สุวรรณทอง ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 9/8/2566 18:44:27 ด้านความเป็นสากล
ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส 25/7/2566 9:53:54 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ 20/7/2566 9:13:47 ด้านความเป็นสากล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม YOGA (โยคะ) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well – Being : BMI Challenge 10/7/2566 18:22:28 ด้านความเป็นสากล
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Political and International Studies Association (APISA) : APISA2023 5/7/2566 18:05:59 ด้านความเป็นสากล
อลังการสีสันแห่งงาน UP PRIDE & PROUD 2023 “Born to be Pride” มหาวิทยาลัยพะเยา 4/7/2566 14:25:08 ด้านความเป็นสากล
ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์พบปะหารือในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ 23/6/2566 16:22:49 ด้านความเป็นสากล
นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ปีการศึกษา 2566 เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 21/6/2566 23:04:09 ด้านความเป็นสากล
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ สนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะ บรรยายพิเศษโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 6/6/2566 11:32:55 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกันในประเด็นการผลิตสื่อกับคณาจารย์จากคณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ปร 2/6/2566 9:19:12 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา ได้รับรางวัล “Young Scientists Award” จาก Chinese Academy of Science 24/5/2566 10:10:56 ด้านความเป็นสากล
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าพบปะท่านผู้บริหาร Global Education Center of East China Normal University ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17/5/2566 18:04:12 ด้านความเป็นสากล
กิจกรรมณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดพะเยา BIGDAY 11/5/2566 9:45:08 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20/4/2566 11:20:02 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 4/4/2566 15:10:00 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Nara-Higashi Hospital Group และโรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ 31/3/2566 10:02:27 ด้านความเป็นสากล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนครั้งที่ 8 29/3/2566 12:08:49 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 23/3/2566 15:10:39 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taiwan Normal University (NTNU) 17/3/2566 14:58:07 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) 17/3/2566 14:38:49 ด้านความเป็นสากล
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรม BELC 2023 หัวข้อ Animer des activités orales en classe de FLE 13/3/2566 10:50:30 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 7/3/2566 11:13:55 ด้านความเป็นสากล
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการ 22/2/2566 12:27:07 ด้านความเป็นสากล
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 12/1/2566 15:35:21 ด้านความเป็นสากล
UPITI จัดประชุมความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์ 26/12/2565 15:01:28 ด้านความเป็นสากล
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 22/12/2565 16:43:21 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ให้ต้อนรับนักศึกษาชาวจีนเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 16/12/2565 14:17:10 ด้านความเป็นสากล
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมพัฒนาความร่วมมือกับ University of the Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ 16/12/2565 9:25:36 ด้านความเป็นสากล
แน่นแฟ้น! เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ (ไทย-ลาว) คณะเกษตรฯ ม.พะเยา X สาธารณะรัฐประชาชนลาว 13/12/2565 14:36:28 ด้านความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดพะเยา 9/12/2565 15:29:57 ด้านความเป็นสากล
ผอ.สถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็น Plenary Speaker ในงาน 2nd National Conference Agri-Aqua Technololgy Business Incubation ณ เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์ 9/12/2565 10:37:09 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าเยี่ยมชมและร่วมบันทึกรายการวิทยุในห้องปฎิบัติการของภาควิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว 29/11/2565 14:15:59 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านสื่อของ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความต้องการกำลังคนของธุกิจสื่อในอนาคต 29/11/2565 14:14:40 ด้านความเป็นสากล
คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิตด้านสื่อ 29/11/2565 14:13:32 ด้านความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ณ Politeknik Pariwisata Bali 23/11/2565 8:52:26 ด้านความเป็นสากล
Page 1 of 5 (208 items)Prev12345Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน