นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. มุ่งพัฒนาไม่หยุดยั้งเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาการเข้าร่วมโครงการ รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะวิจ

2/6/2566 14:27:07น. 292
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้วิชาการ เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1.นายธนิสร หมายชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 หัวข้อฝึกทักษะวิจัย “การเพาะปลูกพืชสมุนไพรในระบบโรงเรือนปลูกพืชและการกระตุ้นสารสำคัญในพื้นสมุนไพรไทย


2.นายกฤษฏิ์พัฒน์ บุตรโยธี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 หัวข้อฝึกทักษะวิจัย “การใช้ชีวสารสนเทศเพื่อค้นหายีนที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันในอึ่งเพ้า”

3.นายพัชรวรุตม์ ขันทนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 หัวข้อฝึกทักษะวิจัย “การพัฒนา Application บน Python สำหรับการใช้งานทางด้านยานยนต์”  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
2/6/2566 14:27:07น. 292
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน