คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “ต้นกล้า Camp” ค่ายต้นกล้านักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม

2/6/2566 13:37:53น. 769
ค่ายต้นกล้า รุ่นที่ 21
คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ต้นกล้า Camp” ค่ายต้นกล้านักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และ อาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมกล่าวโอวาท และให้กำลังใจแก่นิสิตใหม่ในพิธีเปิดและพิธีปิดค่ายต้นกล้านักกฎหมาย ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ พะเยา รุ่นที่ 21 ซึ่งตลอดทั้งสามวัน บุคลากรคณะนิติศาสตร์ นำโดยผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษร ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย นางณลภัส ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมให้กำลังใจ และร่วมทำกิจกรรมกับนิสิต ในแต่ละวัน ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่น ตลอดการทำกิจกรรม
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
2/6/2566 13:37:53น. 769
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน