ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "ศิลปะการจัดตกแต่งดอกไม้เพื่อสร้างอาชีพ”

2/6/2566 9:23:40น. 5091
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ "ศิลปะการจัดตกแต่งดอกไม้เพื่อสร้างอาชีพ” วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ จังหวัดพะเยา กล่าวเปิดโครงการโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับเกียรติจาก คุณสิปปวิชญ์ วัฒนวงศ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนการออกแบบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจร้านจัดดอกไม้ : ประสบการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ และการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจร้านดอกไม้และการใช้เครื่องมือ BMC” และ ดร.กิตติพิชญ์  กิตติพรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดช่อดอกไม้สมัยใหม่” ผ่านการ Workshop โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาฝีมือและความชำนาญเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ในการจัดดอกไม้สด ให้ก้าวไกลสู่ความเป็นสากล และเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างงาน สร้างคน” การอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 30 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปฏิญญา ธรรมสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปฏิญญา ธรรมสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:23:40น. 5091
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน