คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแก่สโมสรนิสิตของคณะ

2/6/2566 9:21:17น. 539
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

งานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักภาพผู้นำนิสิต นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมเทคนิคการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม และงานกิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ให้ความรู้ในส่วนของ “ทักษะที่ควรปรับใช้ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์” โดยเกี่ยวกับการเขียนโครงการกิจกรรมต่างๆ การจัดการเอกสาร และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ จาก “สโมสรนิสิตรุ่นพี่สู่สโมสรนิสิตรุ่นน้อง” อีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปฏิญญา ธรรมสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปฏิญญา ธรรมสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:21:17น. 539
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน