คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบรรยายความรู้ทางด้านกฎหมายหัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและการซื้อสินค้าออนไลน์ให้มีความปลอดภัย"

28/5/2566 10:42:42น. 5148
การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและการซื้อสินค้าออนไลน์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านกฎหมาย ภายใต้โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและการซื้อสินค้าออนไลน์ให้มีความปลอดภัย ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค" ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มผู้เสียหายจากเสาสัญญานโทรศัพท์ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
28/5/2566 10:42:42น. 5148
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน