“การเตรียมความพร้อมการดำเนินและเกณฑ์การประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ให้กับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

9/12/2565 14:02:53น. 195
งานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองอาคารสถานที่ มอบหมาย ดร. ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการดำเนินและเกณฑ์การประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ให้กับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์ ,จงกลณี ลอยประดิษฐ์, นพรัตน์ คำปุก   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์ , นพรัตน์ คำปุก   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
9/12/2565 14:02:53น. 195
Print Friendly and PDF

“การเตรียมความพร้อมการดำเนินและเกณฑ์การประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ให้กับบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

##สำนักงานสีเขียว
#sdg3 #sdg6 #sdg7 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน