วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมรับการประเมิน “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทยพรีเมี่ยมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจชุมชนตำบลบ้านห้วยลาน"

9/12/2565 10:59:29น. 251
วิทยาลัยการศึกษา จัดกิจกรรมรับการประเมิน “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทยพรีเมี่ยมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจชุมชนตำบลบ้านห้วยลาน"
   วันที่ 8 ธันวามคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมรับการประเมินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทยพรีเมี่ยมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจชุมชนตำบลบ้านห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หัวหน้าโครงการฯ และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาประเมินโครงการฯ ในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
9/12/2565 10:59:29น. 251
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน