คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ม.พะเยา ร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลริมกก(วัดห้วยปลากั้ง) จังหวัดเชียงราย

2/12/2565 16:56:08น. 1116
ร่วมเปิด ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลริมกก (วัดห้วยปลากั้ง) จังหวัดเชียงราย และมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินลูกหนี้ครัวเรือน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมงามเมืองสกุล คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลริมกก (วัดห้วยปลากั้ง) จังหวัดเชียงราย และมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินลูกหนี้ครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของลูกหนี้ และประชาชนที่เป็นหนี้ภาคครัวเรือน โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลริมกก” และเปิดกิจกรรม “พร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน จังหวัดเชียงราย” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลริมกก (วัดห้วยปลากั้ง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลริมกก (วัดห้วยปลากั้ง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยรับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เป็นประธานคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้น ณ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พศ.2565 ซึ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ลดการขัดแย้ง ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดความสมานฉันท์ รวมทั้ง เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “นิติธรรมนำสังคมสันติสุข”    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
2/12/2565 16:56:08น. 1116
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน