บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

2/12/2565 9:46:19น. 150
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ หน่วยเสนอชื่อคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ห้องประชุมคุณบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2565

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/12/2565 9:46:19น. 150
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน