ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

28/11/2565 15:03:50น. 237
ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม การประชุมหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครฯ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนหรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ จำนวน 30 คน จาก 17 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ มีปาฐกถาพิเศษ จากศาสตราจารย์ Su Ying wen อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งนำเสนอหัวข้อการอบรมครูผู้สอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอหัวข้อการพัฒนาส่งเสริมครูผู้สอนภาษาจีนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนที่พบในปัจจุบัน รวมถึงอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น        

                               

ข้อมูล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์  

ขอขอบคุณภาพจาก: สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ  

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
28/11/2565 15:03:50น. 237
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน