ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษา

22/11/2565 18:20:24น. 295
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1-17 พฤศจิกายน 2565 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำหลักสูตร Pre-degreeหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า ที่นำ รายวิชาของ หลักสูตรปริญญาตรี มาจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสะสมหน่วยกิตไว้เมื่อเข้ามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว จะสามารถเลือกรับหน่วยกิตที่สะสมไว้ เพื่อเทียบรายวิชาตามหลักสูตรและสำเร็จการศึกษา
ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดการเรียน Pre-degree ได้ที่ www.academy.up.ac.th  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร และ เครือข่ายสื่อสารองค์กรวิทยาลัยการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
22/11/2565 18:20:24น. 295
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษา

#แนะแนวสัญจร
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน