ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ประจำปี 2565

22/11/2565 16:57:48น. 431
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะนักวิจัย จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลานิล เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร. เกวรินทร์ จันทร์ดำ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจเยี่ยม ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2565 (MAI) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ลักษณะของชุมชนนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) นวัตกรชาวบ้านสามารถใช้ชุดความรู้ด้านการแปรรูปและด้านการจัดการตลาดในการพัฒนาและขยายผลต่อยอด และขยายผลต่อให้กับชุมชนใกล้เคียงและสร้างโอกาสให้ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และ 2) สินค้าของชุมชนนวัตกรรมเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัด      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/11/2565 16:57:48น. 431
Print Friendly and PDF

ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ประจำปี 2565

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน