ดร. ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

22/11/2565 14:46:58น. 242
งานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 21  พฤศจิกายน  2565 เวลา 13.30. งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ โดยการนำของ ดร. ปรัชญ์  ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ .. 2566 และเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 1 – 6 ให้แก่บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลำดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลำดับโลก UI Green ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการจัดลำดับสำนักงานสีเขียว Green office          

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์ , นพรัตน์ คำปุก   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
22/11/2565 14:46:58น. 242
Print Friendly and PDF

ดร. ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

#งานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg6 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน