สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อน คุณค่าวัฒนธรรมสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

17/11/2565 18:09:38น. 410
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา #ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
     สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดย ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมประชุมหารือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 องค์กรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สามวัย ใส่ใจคนพะเยา ด้านการส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยในส่วนของ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้นำเสนอ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรและชุมชนด้วยหลักสูตรออนไลน์ (Pre degree ,Non degree) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปูนา สัตว์เศรษฐกิจพะเยา และการนำเสนอโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าต้นหลวง" จะจัดในวันที่ 4-6 มกราคม 2567 ณ กว๊านพะเยา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและถือเป็นงานเปิดศักราชใหม่เมืองพะเยาทางด้านการท่องเที่ยว ในการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน กับ คณะผู้บริหารภาคเอกชนจาก แขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ที่จะมาเยือน


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณัฐชา กิจจา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ/ตรวจทาน : ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
17/11/2565 18:09:38น. 410
Print Friendly and PDF

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อน คุณค่าวัฒนธรรมสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

#ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน