ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ได้รับรางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในงาน "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

16/11/2565 11:12:04น. 323
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม โครงการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินยกระดับขีดความสามารถชุมชนเพื่อรับมือภัยแล้ง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” โดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ ในงาน "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) จัดขึ้นโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom 1-2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) กรุงเทพมหานคร


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
16/11/2565 11:12:04น. 323
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ได้รับรางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในงาน "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg7 #sdg9 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน