คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ season 2“

8/11/2565 9:09:32น. 251
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ season 2“
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ season 2“ โดยสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวบไปถึงการใช้กีฬาเป็นเครื่องพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และเพื่อสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งเกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะภายในสถาบัน
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์ของทั้ง 3 คณะร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/11/2565 9:09:32น. 251
Print Friendly and PDF

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “กาวน์เกียร์เกี่ยวใจ season 2“

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน