กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand (สัญจร) ครั้งที่3 ประจำปี 2565

2/11/2565 13:24:11น. 382
งานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา กองอาคารสถานที่นำโดย นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมกับ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand) (สัญจร) ครั้งที่3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานภายใต้แนวคิด MJU Action and Engagement ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า (U2T BCG) พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการย่านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกพื้นที่ไปดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มีกิจกรรม MJU Green and Clean Food Festival เทศกาลอาหารและสินค้าปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสวนาเชิงปฏิบัติการ SDG and BCG in action รวมถึง กิจกรรม CAMPUS TOUR การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างยั่งยืน รวมถึงการร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสร้างแรงผลักดัน และการกำหนดมาตรฐานการชี้วัด เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติต่อไป


               

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์ ,จงกลณี ลอยประดิษฐ์, นพรัตน์ คำปุก   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
2/11/2565 13:24:11น. 382
Print Friendly and PDF

กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand (สัญจร) ครั้งที่3 ประจำปี 2565

#งานสิ่งแวดล้อม มพ.
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน