มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด

28/10/2565 16:40:01น. 548
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมกันในจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด ในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติประธานกรรมการ และทีมงาน เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์และสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ โดยผ่านขั้นตอน และกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงด้านการสื่อสาร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยออก สู่เชิงพาณิชย์และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

อีกทั้งบริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด ยังมีบริษัทในเครือที่ครอบคลุมธุรกิจในหลายด้าน อาทิ ด้านแฟชั่น ด้านการโรงแรม ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของนิสิต        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์ (ถ่ายภาพ) /คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (แต่งภาพ)   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
28/10/2565 16:40:01น. 548
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน