คณะ ICT บันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรน และ บันทึกภาพแบบ 360 องศา ไร่เชิญตะวัน จัดทำแผนที่และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

28/10/2565 15:02:08น. 294
ไร่เชิญตะวัน
               เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรน และ บันทึกภาพแบบ 360 องศา จัดทำแผนที่และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของไร่เชิญตะวัน เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
28/10/2565 15:02:08น. 294
Print Friendly and PDF

คณะ ICT บันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรน และ บันทึกภาพแบบ 360 องศา ไร่เชิญตะวัน จัดทำแผนที่และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #บริการวิชาการICT #ถ่ายภาพ360องศา #ไร่เชิญตะวัน
#sdg3 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน