คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแห่งชาติ

23/10/2565 23:39:15น. 304
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน กับประชาชนตำบลแม่ใส โดยมี ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ อ.วิไลพร กาเชียงราย และนิสิตพยาบาลศาสตร์ปีที่ 3 ร่วมกับ บุคลากรสาธารณสุขและอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใสร่วมดำเนินการ ผลการคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยงจำนวน 26 คนจากผู้เข้าร่วมจำนวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 29.21 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วิยะดา รัตนะสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิยะดา รัตนะสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   
23/10/2565 23:39:15น. 304
Print Friendly and PDF

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแห่งชาติ

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน