คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "BCG กับการท่องเที่ยวในงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ

11/10/2565 19:37:10น. 510
Uplaw
วันนี้ 11 ตุลาคม 2565
คณะนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "BCG กับการท่องเที่ยวในงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 เซ็นทรัล เชียงใหม่" 10-12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 - 21.30 น.

ซึ่งคณะนิติศาสตร์มีโครงการรับผิดชอบ 21 ตำบล โดยมีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 8 ท่านเป็นหัวหน้าโครงการ

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จาก 21 ตำบลที่คณะนิติศาสตร์ ร่วมพัฒนาขับเคลื่อนกับชุมชนภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG" หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นการเชื่อมโยงหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก อาทิเช่น กาละแมลำไย, ไข่เค็มดองน้ำลำไย, ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า, แหนมเห็ดนางฟ้า, แหนมหมูห่อใบตอง,ถั่วเน่าแผ่น, เครื่องดื่มงาดำสำเร็จรูป, ชาดอกไม้, ผักผงออร์แกนิกส์ , โจ๊กข้าวออร์แกนิก, ผ้าทอไทลื้อ, ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นต้น

ซึ่งในงานนี้คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมส่งผลิตภัณฑ์ในตำบลเป็นตัวแทนเข้าร่วมขาย จัดแสดง และร่วมเสวนาในงาน อาทิเช่น
1.โจ๊กข้าวออร์แกนิกส์ และ ผักผงออร์แกนิกส์ โดยตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. ไข่เค็มดองน้ำลำไย และชาดอกไม้ โดยตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
11/10/2565 19:37:10น. 510
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน