มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ณ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง

10/10/2565 11:10:38น. 370
นิสิตจิตอาสา
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ณ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง และทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ริมอ่างเก็บน้ำ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน เข้าร่วมโครงการเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชนด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งล้านต้น  มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตได้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง


     

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
10/10/2565 11:10:38น. 370
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ณ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง

#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg10 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน