บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฟังเสียงประเทศไทย" สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ตอน "เวียงกาหลง Next Step"

7/10/2565 10:01:52น. 387
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ร่วมวงเสวนาหลังจบโครงการ U2T for BCG  ในรายการ ฟังเสียงประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพื่อร่วมฉายภาพอนาคตเวียงกาหลงสู่แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และเสนอแนวคิดการจัดตั้งผู้ประกอบการวัฒนธรรม (Culture Entrepreneur) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เช่น เครื่องเคลือบเวียงกาหลง ชาหวานเวียงกาหลง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้สามารถออกสู่ตลาดในระดับชาติและระดับสากล

          ซึ่งการเสวนาดังกล่าว จัดภายใต้หัวข้อ "เวียงกาหลง Next Step" ผู้ร่วมวงเสวนาฉายภาพอนาคต ได้แก่ พระครูโฆษิตสมนคุณ เจ้าอาวาสวัดแม่ห่าง ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เครื่องเคลือบเวียงกาหลง นายครรชิต วงษ์วรรณ นายกเทศมนตรี ตำบลเวียงกาหลง พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการร่วมกันออกแบบเวียงกาหลง ในระยะ 3-5 ปี

           ในการนี้ ดร.ปิยะพงษ์ ยังได้กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการ U2T for BCG ที่ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ว่าเกิดผลกระทบในระดับพื้นที่และผู้ถูกจ้างงานสามารถใช้องค์ความรู้ในโครงการฯ ต่อยอดและช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอีกด้วย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
7/10/2565 10:01:52น. 387
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน