ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยข้อสอบศูนย์ภาษา (English for Undergraduates)

6/10/2565 11:48:48น. 171
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยข้อสอบศูนย์ภาษา (English for Undergraduates)

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยข้อสอบศูนย์ภาษา (English for Undergraduates) ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องอบรมที่ 1 ห้อง UB001 สำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องอบรมที่ 2 ห้อง UB002 สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ และ วิทยาลัยการศึกษา ห้องอบรมที่ 3 ห้อง UB004 สำหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ คณะสหเวชศาสตร์ และ ห้องอบรมที่ 4 ห้อง UB005 สำหรับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในวันที่ 1 ตุลาคม จะเป็นการอบรม ระหว่างเวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ในวันที่ 2 ตุลาคม เป็นวันจัดสอบ ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. มีคณะกรรมการคุมสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการทดสอบดังกล่าวฯ มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รหัส 62 มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 894 คน ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบดังกล่าวฯ ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี         

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการควบคุมการทดสอบฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
6/10/2565 11:48:48น. 171
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน