เร่งสร้างเครือข่าย " การผลิตกระบือคุณภาพ เพื่อการค้าภายในและต่างประเทศ " งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อชุมชน โดยคณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา

4/10/2565 15:59:15น. 533
เร่งสร้างเครือข่าย " การผลิตกระบือคุณภาพ เพื่อการค้าภายในและต่างประเทศ " งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อชุมชน โดยคณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา

ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน " โครงการการพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมสำหรับการผลิตกระบือคุณภาพ เพื่อการค้าภายในและต่างประเทศ " ณ ฟาร์มกระบือ จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี, ปศุสัตวอำเภอเมืองอุทัยธานี, ปศุสัตวอำเภอทัพทัน และปศุสัตวอำเภอหนองฉาง นำโดยศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา, ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา หัวหน้าชุดโครงการ, ผู้ร่วมวิจัยและหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ พร้อมทีมคณาจารย์นักวิจัย ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ

 


ทั้งนี้ได้นำสมาชิกนวัตกรทั้ง 2 จังหวัด เข้าร่วมทั้งหมด 30 ท่าน เข้าไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายพัฒนากระบือ เยี่ยมชมและรับฟังวิทยากรเจ้าของฟาร์มในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด 7 ฟาร์ม ได้แก่ ลุงติ๊กฟาร์มควายไทย ฟาร์มควายกำนันโป๊ด ฟาร์มควายหมอสะอาด มาชาฟาร์ม และฟาร์มควายคุณเอนก และคุณวินัย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย เพิ่มช่องทางการตลาด และให้ได้แนวทางการยกระดับการผลิตกระบือภาคเหนือต่อไป ให้นวัตกรชุมชนการเลี้ยงกระบือในโครงการของจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย  

          

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
4/10/2565 15:59:15น. 533
Print Friendly and PDF

เร่งสร้างเครือข่าย " การผลิตกระบือคุณภาพ เพื่อการค้าภายในและต่างประเทศ " งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อชุมชน โดยคณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน