ส่งมอบงานเพื่อการพัฒนาต่อ : ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล)

30/9/2565 13:15:53น. 436
 ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหาร ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง รศ.พรรณยุพา นพรัก (วาระเดิม) รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล (วาระใหม่)  ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การส่งมอบงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงประสานต่อเนื่องของการทำงานระหว่างกัน อันจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
30/9/2565 13:15:53น. 436
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ส่งมอบงานเพื่อการพัฒนาต่อ : ส่งมอบงานคณบดีท่านใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล)

# คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ส่งมอบงาน #คณบดี #รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน