สัมภาษณ์ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

28/9/2565 15:34:20น. 250
ทุนการศึกษา

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกันพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุน ให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งปีนี้มีนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 530 คน ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา      

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
28/9/2565 15:34:20น. 250
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน