เปิดรับประสบการณ์การณ์การท่องเที่ยวใหม่ โดยบอลพาเที่ยว Backpacker Ball นักเดินทางที่มีผู้ติดตามในเพจถึงหลักล้าน แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วไทย

28/9/2565 11:04:04น. 1345
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
                 ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการฯ และนางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ บอล-นเรศร นันทสุทธิวารี เจ้าของเพจ ‘บอลพาเที่ยว Backpacker Ball’ นักเดินทางที่มีผู้ติดตามในเพจถึงหลักล้าน ซึ่งมีจุดเด่นในการแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยมอเตอร์ไซค์แม่บ้าน และการเดินทางรอบอาเซียน ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้งในส่วนของ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย โดยได้มอบหนังสือ “382วัน”บันทึกการเดินทาง ลุยเดี่ยวผจญภัยรวดเดียว 11 ประเทศอาเซียน ให้แก่ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากรและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ คุณบอลได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์เดินทางในอาเซียนและการสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต” แก่นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฐชา กิจจา / นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
28/9/2565 11:04:04น. 1345
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน