นักเรียนโรงเรียนสาธิตพ มพ. ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ปี 2565

28/9/2565 9:45:29น. 733
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
   สอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ เป็นเสมือนประตูสู่การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในการสอบแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนได้เรียนวิชาการต่างๆ ในระดับเจาะลึกจากอาจารย์มหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้ทำ Lab จริง มีสิทธิ์สอบโอลิมปิกระดับชาติ พร้อมสิทธิ์โควตาเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งคณะแพทยศาสตร์ ,ทันตะ,เภสัช,วิศวะ,วิทยาศาสตร์ และมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Stanford, Harvard และ MIT หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ

    ในปีนี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้สอบแข่งขันและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายชยพัทธ์ เวียงนาคแสนสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 โครงการ วมว. นายพีรณัฐ เทพสุคนธ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 โครงการ วมว. นางสาวรวิชา เลิศมีนัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 โครงการ วมว. นายณัฐภัทรขติฌานัง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 โครงการ วมว. และนายเป็นธรรม โยธาวุธ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 โครงการ วมว. และทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีในก้าวแรกของการเป็น1ในนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. และพร้อมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนไม่หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
28/9/2565 9:45:29น. 733
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน