โรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการประชุมรายงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกต้องแก่นักเรียน

28/9/2565 9:19:56น. 215
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการฯ นางอินทนิล จินดากาศ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนฯ ดำเนินการประชุมรายงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและการวางแผนในการพัฒนาสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ต่อด้วยการจัดกิจกรรมแยกขยะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เพื่อให้ข้อมูลการแยกขยะอย่างถูกแก่นักเรียน และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักหลัก 3Rรักษ์โลก ได้แก่ R1 Reduce – ลดการใช้ R2 Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ R3 Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งจัดตั้งถังขยะตามสี ให้นักเรียนฝึกทิ้งขยะถูกถังถูกประเภท เพื่อรู้จักทิ้งขยะให้เกิดประโยชน์และเติบโตเป็นนักอนุรักษ์ในอนาคต


 

facebooktwitterline


ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
28/9/2565 9:19:56น. 215
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิต มพ. ดำเนินการประชุมรายงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกต้องแก่นักเรียน

#sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน