หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

27/9/2565 13:46:42น. 841
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
    วันที่ 1 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นำความรู้จาการศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้กับการทำงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
27/9/2565 13:46:42น. 841
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน