“สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด "The Resilience for enhancing health in the upcoming life"

27/9/2565 10:16:09น. 480
 “สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด  "The Resilience for enhancing health in the upcoming life" หรือความร่วมมือในการยกระดับสุขภาวะในโลกอนาคต “

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 สาขาวิชาอนามัยชุมชนได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด "The Resilience for enhancing health in the upcoming life" หรือชื่อภาษาไทย ความร่วมมือในการยกระดับสุขภาวะในโลกอนาคต แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชนและสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้  1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนิสิตสาธารณสุขในงานวิจัยทั่วไป วิจัยชุมชน และวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิจัยวิชาการของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน และ 3. เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับความเป็นสากลด้านการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยในปีนี้มีผลงานวิจัยที่นำเสนอ 27 กลุ่ม และผลงานนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ 7 กลุ่ม ซึ่งปีนี้มีผลงานของนิสิตที่ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์จากวารสารภายนอก จำนวน 4 เรื่อง ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานการประชุมวิจัยระดับชาติ จำนวน 3 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในการให้คำแนะนำแก่นิสิตในสาขา

 

On September 22, 2022, at Mueang Phayao Hall, Information and Communication Technology (ICT) building, University of Phayao, the Departments of Community Health displayed senior academic research under the concept of The Resilience for enhancing health in the upcoming life. The goals of this event are as follows: 1. To develop public health students' skills in general research, community research, and health science research. 2. to improve academic research of public health students, and 3. to broaden and strengthen internationalization in academic and research presentations. This year, four research student projects have been accepted and published in external journals, and three have been accepted to be presented at a national research conference. We have been recognized by experts in the fields of health promotion and environmental health. Develop your expertise in providing advice to students in your field.   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2565 10:16:09น. 480
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด "The Resilience for enhancing health in the upcoming life"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #CMHUP #Research #Senior_project #SDG 3 #SDG 4 #SDG 16 #วิจัย
#sdg3 #sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน