นิสิตคณะนิติศาสตร์หลักสูตรควบ 2 ปริญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท การแข่งขันในโครงการ THE LAWNCH PAD for lawyers

26/9/2565 11:49:06น. 1102
นิสิตคณะนิติศาสตร์คู่ขนานภาษาอังกฤษ และเพื่อนร่วมทีม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท จากการร่วมแข่งขันในโครงการ THE LAWNCH PAD for lawyers

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวศุภลักษณ์ ศิริรัตตัญญู” นิสิตคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรควบ 2 ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อนร่วมทีม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท จากการร่วมแข่งขันในโครงการ THE LAWNCH PAD for lawyers ที่จัดขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท Chandler MHM โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมรูปแบบการอบรมแบบไฮบริด ระยะเวลาอบรม 6 สัปดาห์ โดยมีการอบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2565 - 24 กันยายน 2565 ซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นการแข่งขันแบบกลุ่มเพื่อทบทวนความรู้จากการอบรม โดยแบ่งเป็นทักษะด้านกฎหมาย (Legal Skills) และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน (Essential Non- Legal Skills) ซึ่งทุกทีมจะได้โจทย์ปัญหาเดียวกัน แข่งขันโดยให้สมมติว่าเป็นทีมนักกฎหมายที่จะมาแนะนำ ประเด็นข้อกฎหมายให้กับนักธุรกิจจากบริษัทต่างชาติที่กำลังจะมาเปิดบริษัทในประเทศไทย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
26/9/2565 11:49:06น. 1102
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน