สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565

23/9/2565 17:00:34น. 466
สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ วันที่ 18 กันยายน 2565 ทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565” ภายใต้แนวคิด A sunrise is a Let's start again โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จู้หว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตณ์ เป็นประธาน จุดประสงค์ในกิจกรรมในวันนึ้คือ มอบเสื้อปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับลงปฏิบัติการขั้นสูงในชุมชนแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในภาคโรงพยาบาล และภาคชุมชน และมอบเสื้อปฏิบัติการวิชาชีพสาธารณสุขแก่นิสิตชั้นปีที่ 3 กิจกรรมภายในพิธี ประกอบด้วย กล่าวคำปฏิญาณ นำโดยนางสาวจิราพร มัทธวรัตน์ นิสิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ขับเสภา โดย ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประพณีล้านนา การแสดงฟ้อนตุ้มโฮมอวยพร โดยตัวแทนนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 1และ2

On September 18, 2022 Dr.Suthichai Sirinual ,a head of Department of Community Health presided over the ceremony of white coat and pinning for community health students in academic year 2022 which was organized for the 4th year community health students to prepare them all into practice at a hospitals and a community soon as an intern students at Phayangammuang hall. Activities at the ceremony including Pledge, led by Miss Jiraporn Muthawarat (4th year community health student) Thai folk tales by a 3th year representative students Thai-Lanna blessing ceremony by special person and Esan well wishing dance by a 1st&2th year representative students team


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
23/9/2565 17:00:34น. 466
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน