กองบริการการศึกษา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

23/9/2565 11:40:35น. 305
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา โดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดย หัวหน้างานธุรการ นางวรรณนิสา คำสนาม ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของกองบริการการศึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วชิระ จอมรัตนี   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
23/9/2565 11:40:35น. 305
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน