ที่ปรึกษา รมว. อว. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาหารือต่อยอดความร่วมมือ U2T

22/9/2565 15:14:35น. 256
UPITI

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.นิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยา เข้าพบนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยพะเยาไปขอรับการรับรองมาตรฐาน มผช. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้หารือในประเด็นอื่นๆ เช่นการเชื่อมโยงงานของมหาวิทยาลัยกับงานของกระทรวงอุตสาหกรรม งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามาตรฐานกาแฟพะเยา เป็นต้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
22/9/2565 15:14:35น. 256
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ที่ปรึกษา รมว. อว. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาหารือต่อยอดความร่วมมือ U2T

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน