รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล

22/9/2565 9:52:53น. 313
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
วันที่ 21 กันยายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รางวัลชนะเลิศประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาเขตเชียงรายให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากลตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดเกณฑ์การตัดสินดังต่อไปนี้
   
     1. ข่าวประชาสัมพันธ์
         1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
         1.2 ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
     2. การสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ มีระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine)
     3. การออกแบบเว็บไซต์มีสวยงามและมีความเหมาะสม
     4. คลังความรู้ (KM)
     5. เว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Web Ranking มหาวิทยาลัยพะเยา
         5.1 การกำหนด Title Tag ให้กับเว็บไซต์
         5.2 การกำหนด Meta Keywords ให้กับเว็บไซต์ 
         5.3 การกำหนด Meta Description ให้กับเว็บไซต์
         5.4 การกำหนด Alt Attribute ให้กับเว็บไซต์ 
         5.5 การกำหนด H1 Tag ให้กับเว็บไซต์ 
         5.6 การติดตั้ง Social Share ให้กับเว็บไซต์  
         5.7 FaceBook ที่เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานและมีลิงค์ย้อนกลับมาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         5.8 การลดขนาดภาพ ให้เหมาะสม
         5.9 ติดตั้ง SSL ความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้ google มองว่าเว็บไซต์ปลอดภัย
         5.10 ติดตั้ง Google Analytics ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
         5.11 Youtube ของหน่วยงานใช้เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน และมีลิงค์ย้อนกลับเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         5.12 รองรับการแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ (Web Responsive)
         5.13 ความเร็วของหน้าเว็บไซต์
         5.14 Cookie Consent
         5.15 เว็บไซต์ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
         5.16 เผยแพร่ผลงาน ผลงานวิชาการ แบบ Full paper หรือ Abstract
         5.17 การตรวจสอบ Dead Link
ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดในปีต่อๆ ไปอีกด้วย
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
22/9/2565 9:52:53น. 313
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล

#เว็บไซต์มาตรฐานสากล
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน