กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Pride Art for All บนพื้นที่สร้างสรรค์

19/9/2565 10:29:02น. 383
 Pride Art for All

   กองกิจการนิสิต ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต “Pride Art for All” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ใช้คุณค่าทางศิลปะที่สื่อถึงความเท่าเทียม ความรักที่สวยงาม และการออกแบบศิลปะร่วมสมัย บนพื้นที่สนาม Surf Skate ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการออกกำลังกาย นันทนาการ และการพักผ่อนสำหรับนิสิต โดยมี อ.ทวี เสรีวาส และ ผศ. นิธิศ วนิชบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวาง Layout รูปภาพที่จะวาด เทคนิคการใช้สีเพ้นท์

  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดให้นิสิตทุกเพศได้เข้ามาร่วมวาดงานด้านศิลปะความเท่าเทียมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยนิสิตสามารถมาใช้อุปกรณ์สีและวาดรูปเพ้นท์สีให้เกิดความสวยงาม และใช้เป็นพื้นที่สำหรับคลายเครียดจากการสอบให้นิสิตได้มีพื้นที่ได้ใช้ศิลปะบำบัดสุขภาพจิตต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/9/2565 10:29:02น. 383
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน