คณะศิลปศาสตร์ จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

16/9/2565 16:35:13น. 326
คณะศิลปศาสตร์ จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อคัดเลือกและนำเสนอชื่อแก่สภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน รวมถึงได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อล่วงหน้า สำหรับบุคลากรที่ติดภารกิจและไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ในวันจริงได้ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรเข้ามาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทั้งหมด จำนวน 107 คน

   สายวิชาการ จำนวน 93 คน

   สายสนับสนุน จำนวน 14 คน

 

2. ผู้ที่มาใช้สิทธิเสนอชื่อทั้งหมด จำนวน 71 คน

   สายวิชาการ จำนวน 57 คน

   สายสนับสนุน จำนวน 14 คน

   รวมผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 66.36

 

3. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ใช้สิทธิเสนอชื่อโดยวิธีการ

   จดหมายปิดผนึก จำนวน 7 คน

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จำนวน 1 คน

 

4. ผลการมาใช้สิทธิเสนอชื่อทั้งหมด จำนวน 71 คน

   บัตรดี จำนวน 68 ใบ

   บัตรเสีย จำนวน 3 ใบ 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
16/9/2565 16:35:13น. 326
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน