สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เสริมสร้างทักษะความเป้นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้กับนิสิต ณ ประเทศเวียดนาม

16/9/2565 14:34:44น. 247
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ และดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป้นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้กับนิสิต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/9/2565 14:34:44น. 247
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เสริมสร้างทักษะความเป้นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้กับนิสิต ณ ประเทศเวียดนาม

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน