นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัล “สัตตภัณฑ์” รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

16/9/2565 9:55:48น. 277
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 โดยมีรางวัล 2 ประเภทคือ รางวัลสัตภัณฑ์ทองคำ และรางวัลสัตตภัณฑ์ ซึ่งรางวัลสัตตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านวิชาการและทักษะชีวิต
  2. ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ
  3. ด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
  4. ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม
  5. ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. ด้านจิตอาสา
  7. ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

จากการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 นั้น ปรากฏว่า นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลสัตตภัณฑ์ ประจำปี 2565 ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทางด้าน นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร ได้ให้แง่คิดไว้ว่า “ถ้ามีความฝันก็ควรลงมือทำ เพราะว่าการลงมือทำยังดีกว่าไม่ได้ลองทำอะไรเลย อย่างน้อยก็เป็นบทพิสูจน์ให้กับเราได้ ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับเรา บางทีเราอาจจะทำได้ดีก็ได้” 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
16/9/2565 9:55:48น. 277
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัล “สัตตภัณฑ์” รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน