กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Microsoft Team Live Event

15/9/2565 14:31:27น. 318
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Microsoft Team Live Event โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมสอนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์รัตน์ศักดิ์ เพ็งชะตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ให้กับนิสิตชั้นปี่ที่ 1 (รหัส 65) มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศรุตา ไชยชนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
15/9/2565 14:31:27น. 318
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Microsoft Team Live Event

#หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน