กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Microsoft Team Live Event

15/9/2565 14:31:27น. 293
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล ผ่าน Microsoft Team Live Event โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมสอนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์รัตน์ศักดิ์ เพ็งชะตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ให้กับนิสิตชั้นปี่ที่ 1 (รหัส 65) มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศรุตา ไชยชนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
15/9/2565 14:31:27น. 293
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน