สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1

15/9/2565 14:23:20น. 486
ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1
              สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นศูนย์ประสานงานของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ และการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีผู้ทรงวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
15/9/2565 14:23:20น. 486
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1

#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ #UPILI
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน