ฝึกจริง ปฏิบัติจริง ขับจริง กับโครงการ " การขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ " คณะเกษตร ม.พะเยา

14/9/2565 15:48:07น. 228
ฝึกจริง ปฏิบัติจริง ขับจริง กับโครงการ " การขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ " คณะเกษตร ม.พะเยา

ในวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดฝึกอบรม " การขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี, รองคณบดี, คณาจารย์, บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

ด้วยที่คณะเกษตรฯ เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) ให้กับนิสิต ทั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

 

โดยบริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด ได้ทำ MOU กับทางคณะเกษตรฯ ม.พะเยา เพื่อจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ และส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สนับสนุนองค์ความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่ในความสนใจของคนยุคปัจจุบัน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
14/9/2565 15:48:07น. 228
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ฝึกจริง ปฏิบัติจริง ขับจริง กับโครงการ " การขับแทรคเตอร์และการใช้บำรุงรักษาตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ " คณะเกษตร ม.พะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน